Letter from our beloved students: Thank you, Francy!

Posted: Friday, December 28, 2018

 

Learn Vietnamese in Ho Chi Minh City - Live in Vietnamese

 

Today, we received an essay from Francy. After reading it, we feel so moved as well as thankful. Cảm ơn chị Francy nhé!

For VLS, the relationship between student and teacher take an important part in how fast the student can learn Vietnamese. We encourage the teachers to help the students not only in learning Vietnamese but also settling down in Vietnam.

Thank you, Francy, for choosing VLS as your Vietnamese language school and for recommending VLS to your friends!
--------
Đối với VLS, mối quan hệ giữa giáo viên và sinh viên đóng một vai trò quan trọng trong việc học viên học tiếng Việt nhanh như thế nào. Chúng tôi khuyến khích giáo viên giúp đỡ học viên trong việc học tiếng Việt và cả trong việc ổn định cuộc sống ở Việt Nam.

Cảm ơn chị Francy đã chọn VLS để học tiếng Việt và còn giới thiệu VLS cho các bạn của chị nữa!

 


Others

Help & support

CENTRAL CAMPUS ADDRESS

 

NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St. 

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the first building on your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

(Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Trường chúng tôi nằm ĐỐI DIỆN TOÀ NHÀ HTV.

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, toà nhà đầu tiên bên tay phải, VLS ở lầu 4.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam)

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 Am - 6:00 Pm

Teaching hours: Mon - Sat: 08:00 Am - 9:00 Pm and Sun 08:00 Am - 6:00 Pm

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0911 70 22 55 | 0934 04 46 69 | 0911 63 22 77 (Available 24/24)

 

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTRICT 7 CAMPUS ADDRESS

 

SD-07 Green View Building, 31 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 am - 6:00 pm

Teaching hours: Mon - Sun: 08:00 Am - 9:00 pm 

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0869 098 049 (Available 24/24) - nhu.le@vlstudies.com

Email: contact@vlstudies.com | Web:www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

Online support

Yahoo!

My status

Skype